Introduced by:

Choose your language

موسیقی

 

موسیقی ما نشاُت گرفته از مقامهای موسیقی سنتی ایرانی بوده که به گفته ای در طی قرون به شکل شفاهی یا "سینه به سینه" در میان مردم منتقل شده است. هر دستگاه و آواز موسیقی سنتی نشان دهنده یک حس خالص و مجرد بوده که مایه از تحسر، عشق پرفروز و حالتهای معنوی / روحانی دارد

 زنده دلان® دستگاه های قدیمی را با ضرب آهنگها و ملودیهای مدرن تلفیق کرده و فرم منحصر به فردی از ذکر (یاد معشوق) را خلق نموده  است

اشعاری که در موسیقی  زنده دلان مورد استفاده قرار میگیرند عمدتاٌ برگرفته شده از کتابهای شعر عرفانی، که توسط معلمان عرفان مکتب طریقت اویسی® در قرن بیستم، منجمله حضرت شاه مقصود صادق عنقا و حضرت صلاح الدین علی نادر عنقا و دیگر استادان بزرگ این مکتب سروده شده اند، میباشند

 

 

 

موسیقی یکی از قدیمی ترین اشکال خلاقیت بشری بوده و به گونه ای وسیله ای است جهت بیان جنبه عمیق تری از احساسات بشری با شیوه ای ملموستر از بیان صرفاٌ کلامی . هر فردی حتی در مکالمات معمول و روزمره نیز از موسیقی استفاده میکند.  کلماتی که ما ادا می کنیم یکنواخت نبوده و حامل نوساناتی در زمینه بیان آهنگین و دامنه ای می باشند که با تشدید احساسات شدّت میگیرند

این نوع بیان قدمتی به طول تاریخ بشری داشته و هنر خلاقی به نام موسیقی نام گرفته و یا شناخته شده است

دلیل بی نظیر بودن موسیقی ما به شکل امروزی اش  تعلق مطلق آن به سیاره ما می باشد. اتمسفر زمین که شامل تراکم و ساختار مولکولی عالی است اجازه می دهد صوت با فرکانس های متنوع متناسب جهت حس شنوایی انسان باشد. همچنین محدوده شنیداری انسان تقریبا فقط مخصوص وی بوده و دیگر موجودات بعضاٌ دارای قابلیت های شنیداری متفاوتی هستند و فرکانسهای دیگری را که برای ما انسانها قابل شنیدن نیست، می شنوند

برخی معتقدند که موسیقی غذای روح است زیرا روح از ظریف ترین ابعاد روحانی تغذیه می شود. جان میان بُعد فیزیکی و بُعد روحانی ما قرار داشته  و به جهتی میل میکند که بیشترین توجه و تغذیه را دریافت نماید. بنابراین پیچیدگی ظریفی که درمنطق و ریاضیات موسیقی نهفته است ذهن را اغوا نموده تا این مجموعه دقیق را به شکل تفریح بپذیرد. اینچنین است که پیام هماهنگی، وحدت و خلاقیت در جان رخنه میکند.

در آن گاهی که پرده دوئیّت فروافتد و حکومت حسیّات از هم پاشیده و سرکشی آتش عشق جانشین شود، نغمات و امواج هستی ابدی بر دل حکمرانی نموده و خلاقیت و زیبایی جاودانه را در تمام سطوح وجودمان از جمله جسم مادی عرضه میکند

سَماع ثمره این ضربآهنگ حیات است که دائما ما را ازعمق وجودمان فرا خوانده تا یادآورمان باشد که: من هستم ودر لایتناهی هستم

در عرفان سالک در هماهنگی کامل با وجود بدنبال درک و شناخت واقعیت وجودی خویش است تا نفس به کلی فنا شده و هر چیز دیگرجز او، الله ، فانی شود

 

 

 

 

 

© 2018 Maktab Tarighat Oveyssi Shahmaghsoudi ® School of Islamic Sufism ® All Rights Reserved.